MBM Rad Loznica

Firma koja ne pravi kompromis sa kvalitetom

Kontakt

MBM RAD d.o.o.- PREDUZEĆE ZA PROJEKTOVANJE, INŽENJERING  I IZVOĐENJE GRAĐEVINSKIH RADOVA


UPRAVA I PROJEKTNI BIRO

Žiće Markovića b.b. 
15300 Loznica

T: (015) 892 - 502
F: 015)  892 - 505
E: office@mbmrad.rs

PIB: 103637007

Mat br: 17619217
Šifra delatnosti: 4120

Šotra Branislav 
M: (064) 820-18-35
E: bsotra@mbmrad.rs

Šotra Goran
M: (064) 820-18-67
E: gsotra@mbmrad.rs

PROIZVODNI POGON

Jarcan (Zaobilazni put)
T: (015) 893-160

Website: www.mbmrad.rs

UPRAVA


PROIZVODNI POGON


                                                                                        Copyright © 2013 - 2017, MBM RAD. Sva prava zadržava.